Програма за профилактика

Програма за профилактика

Профилактика на зъбни заболявания

Целта на тази програма е да се намалят зъбните заболявания чрез ранното им диагностициране. В стоматологията профилактиката е от особено важно значение, тъй като регистрира възникналите проблеми в начален стадии и позволява ефективното им отстраняване без усложнения, което води до намаляване на зъбните заболявания. За да не ходите при зъболекар само, когато ви боли препоръчваме да се включите в програмата за профилактика на стоматологичен кабинет Дента Про.

Предимства при профилактика на зъбни и венечни заболявания

Намаляване на зъбните заболявания, тъй като се откриват в ранен стадии;
Избягване на усложнения при зъбните заболявания, поради ранната им диагностика;
Всички пациенти влезли в програмата за профилактика получават преференции и отстъпки в цените за профилактични зъболекраски дейности.

Преференции за пациенти регистрирани в програмата за профилактика

Два профилактични стоматологични прегледа в годината - безплатно; С редовни контролни зъболекарски пргледи ще се радвате на добре функциониращи и красиви зъби.
Своевременно уведомяване за предстоящ профикатичен стоматологичен преглед през 6 месеца. Повечето хора свеждат посещенията си при зъболекар само при болка или съмнение за проблем, когато вече е на лице усложнение при зъбите. Ако сте в тази група хора можете да направите промяна и да прехвърлите отговорността за посещението на вашия зъболекар.

Почистване на зъбен камък с отстъпка в цената; Зъбният камък и плаката по зъбите са причина за двете най-често срещани заболявания - кариес и гингвинит. Можете да ги избегнете като се подлагате на профилактична процедура за почистване зъбен камък на всеки 6 месеца. Колкото по-често вашият зъболекар премахва зъбния камък от вашите зъби, толкова по лека и безболезнена ще бъде процедурата. 

Провеждане на обучения на пациента по отношение на грижата за зъбите и оралната хигиена. Вашата информираност за поддържането на собствените ви венци и зъби е фактор за:

Трайно красиви и здрави зъби

Без кариес, без пулпит, пез пародонтит, без лош дъх, без лош вкус в устата

Ангажимент на стоматологичен кабинет Дента Про

 

 Своевременно уведомяване за предстоящ профилактичен стоматологичен преглед;

Профилактични стоматологични прегледи през 6 месеца - безплатно;

Информиране на пациента за зъбния статус;

Запознаване на пациенат с действията и манипулациите, които зъболекарят е важно да направи с цел избягване на поява на кариеси, пулпити, пародонтити и други зъбни или вечечни заболявания;

Почистване и отстраняване на зъбния камък по намалена цена за услугата;

Ограмотяване на пациента как да поддържа зъбите си здрави, съобразно последните най-добри практики в стоматологията.

Ангажимент на пациент включен в програмата за профилактика на зъбни заболявания

Ангажиментът на пациент, включен в програмата за профилактика е явяване за профилактичен стоматологичен преглед в месеците за профилактика, т.е. на всеки 6 месеца.

Вашето сътридничество в програмата за профилактика на зъбни и венчени проблеми е необходимо и достатъчно условие за здрави зъби. Ако спазвате указанията на лекуващия зъболекар ще се радвате на вашите естествени здрави зъби за дълго.

Включване в програмата

Включване към програмата, избор на месеци за стоматологична профилактика и записване на конкретен час можете да направите по един от следните начини:

на място в зъболекарския кабинет;
на телефон (+359 2) 989-80-80
чрез нашата онлайн интернет форма
тук. Включете се в Програмата за профилактика на зъби и венечни проблеми сега като попълните регистрационната форма тук;

Вижте още по темата за профилактика на зъбни заболявания: Тенденция към превенция - път за развитието на денталната индустрия; Минимална интервенция в денталната медицина.

x

Регистрационна формателефон e-mail sms пощенски адрес