Здравноосигурителна каса

Здравноосигурителна каса

Първична дентална помощ за ЗОЛ (здравно осигурени лица) , изцяло или частично заплащана от НЗОК,съгласно НРД 2019г.

Всички здравно осигурени пациенти могат да се възползват от годишния пакет услуги финансиран от НЗОК (Национална здравно осигурителна каса). Д-р Георги Михайлов има сключен договор с НЗОК и съответно в стоматологичен кабинет Дента Про можете да ползвате всички услуги заплащани от здравната каса. Необходимо е да носите своята здравно осигурителна книжка и да я предоставите.

Цените и дейностите по-долу са регламентирани от Национален рамков договор 2019 за дентални дейности.

 

За пациенти до 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

 

Пакет дейности

Стойност заплащана от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

 

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

 

8,20 лв. 1,80 лв.

 

Обтурация с амалгама или химичен композит

 

36,25 лв. 0,00 лв.

 

Екстракция на временен зъб с анестезия

 

14,56 лв.

0,00 лв.

 

Екстракция на постоянен зъб с анестезия


36,25 лв.

0,00 лв.

 

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб


21,92 лв. 4,70 лв.

 

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

 

68,93 лв.

12,30 лв.

 

 


Здравно осигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса;

Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

 

 

 

За пациенти над 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

Пакет дейности

Стойност заплащан от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

 

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус


8,20 лв. 1,80 лв.

 

Обтурация с амалгама или химичен композит

 

36,25 лв. 4,00 лв.

 

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

 

32,25 лв. 4,00 лв.


Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително


200,00 лв. 0,00 лв.

 

Дейности по възстановяване функцията на  дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч . и контролни преглед и за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително


200,00 лв. 0,00 лв.

 

 

 

Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
 

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до три лечебни дейности за съответната календарна година.


  

 

Резервирайте час за д-р Георги Михайлов по Здравна каса чрез нашата онлайн форма за запазване на часове при зъболекар или на телефон 02/989-80-80

x

Регистрационна формателефон e-mail sms пощенски адрес