Здравноосигурителна каса

Здравноосигурителна каса

Всички здравно осигурени пациенти могат да се възползват от годишния пакет услуги финансиран от НЗОК (Национална здравно осигурителна каса). Д-р Георги Михайлов има сключен договор с НЗОК и съответно в стоматологичен кабинет Дента Про можете да ползвате всички услуги заплащани от здравната каса. Необходимо е да носите своята здравно осигурителна книжка и да я предоставите.

Цените и дейностите по-долу са регламентирани от Национален рамков договор 2015 за дентални дейности.

 

За пациенти до 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

Пакет дейности

Стойност заплащан от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

6,44 лв. 1,80 лв.

Обтурация с амалгама или химичен композит

32,40 лв. 0,00 лв.

Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00 лв. 0,00 лв.

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

32,40 лв. 0,00 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92 лв. 4,70 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93 лв. 12,30 лв.

 

* Здравно осигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса;

* Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

 

За пациенти над 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

Пакет дейности

Стойност заплащан от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

6,44 лв. 1,80 лв.

Обтурация с амалгама или химичен композит

28,40 лв. 4,00 лв.

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

28,40 лв. 4,00 лв.

 

* Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
 

а)   обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.

 

 

Повече информация за дентални услуги при зъболекар през 2015 година по Здравна каса можете да прочетете тук

Резервирайте час за д-р Георги Михайлов по Здравна каса чрез нашата онлайн форма за запазване на часове при зъболекар или на телефон 02/989-80-80

x

Регистрационна формателефон e-mail sms пощенски адрес