Зъбни протези

Зъбни протези

Зъбното протезиране се налага при нарушаване на зъбните редици - наличие на липсващи зъби. Целта на зъбното протезиране е:

• да ви помогне да дъвчете отново удобно;
• да подобри естетиката на вашите зъби, което ще ви позволи да се усмихвате свободно;
• и не на последно място да предпази зъбите от разреждане и разрушаване.

Протезирането зависи от конкретния зъбен статус и предвид напредъка на стоматологията в тази област позволява различни решения от гледна точка на конструкции и материали.

Повече информация за зъбните протези ...

x

Регистрационна формателефон e-mail sms пощенски адрес