Какво плаща здравната каса при зъболекар през 2015

Какво плаща здравната каса при зъболекар през 2015

Услугите, които могат да се ползват по здравна каса при зъболекар през 2015 година са същите както през 2014 година от гледна точка на пациента.

Националният рамков договор ( НРД ) за 2015 формулира лечебните дейности и обема, които могат да се ползват от здравно-осигурените лица безплатно или с доплащане. В тази публикация сме извадили най-важното, което касае пациентите, желаещи да се възползват от услугите на денталните лекари по Здравна каса.

В НРД 2015 пациентите се разделят на две групи – възрастни (над 18 години) и деца (до 18 години). В зависимост от възрастовата група съответно могат да се ползват следните услуги по здравна каса.


Лечебни дейности и услуги по здравна каса за ВЪЗРАСТНИ (над 18 години) 

При възрастните здравната каса покрива следните три зъболекарски услуги:

 • - преглед;
 • - обтурация с амалгама или химичен композит ( кариес и пломба на зъб );
 • - екстракция на постоянен зъб с анестезия ( изваждане на зъб ).

 

За календарната 2015-та година всеки здравно осигурен пациент може да ползва по един преглед и до две лечебни дейности – обтурация с амалгама или химичен композит (кариес и пломба на зъб ) и екстракция (изваждане на зъб ) на постоянен зъб с анестезия.

На практика здравно осигурените лица над 18 години могат да се възползват от един преглед за календарната година и някоя от следните комбинации от лечебни дейности:

 • - две обтурации (кариеси и пломби) с амалгама или химичен композит;
 • - две екстракции (изваждане) на постоянен зъб
 • - една обтурация (кариеси и пломба) с амалгама или химичен композит и една екстркция (изваждане на зъб) на постоянен зъб.

 

НЗОК покрива почти цялата сума за изброените услуги като разликата се поема от пациента.

Какво заплаща пациента, когато ползва някоя от изброените услуги по здравна каса?

 • - за преглед по здравна каса на възрастни пациентът заплаща 1,80 лв.
 • - за кариес и пломба на зъб при възрастни (обтурация с амалгама или химичен композит) по здравна каса пациентът заплаща по 4,00 лв.
 • - за изваждане на зъб при възрастни (ектракция на постоянен зъб с анестезия) пациентът заплаща 4,00 лв.

 

Колко лева покрива Здравната каса при зъболекар за възрастни?

Целият пакет от изброените услуги, от които може да се възползват здравно осигурени-пациенти над 18 години (възрастни) е на стойност 73,04 лв. Това включва сумата, която здравната каса плаща и стойността, която пациентът заплаща. Сумата която НЗОК покрива е 63,24 лв. За пациента остава разликата от 9,80 лв. и потребителската такса, която е в размер на 1 % от минималната работна заплата, т.е. 3,60 лв. Разпределението на сумата по дентални услуги е следното:

За ВЪЗРАСТНИ - пациенти над 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

Дентална услуга ** Стойност заплащан от НЗОК, лв. Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус *

6,44 лв. 1,80 лв.

Обтурация с амалгама или химичен композит (кариес и пломба)

28,40 лв. 4,00 лв.

Екстракция (изваждане на зъб) на постоянен зъб с анестезия

28,40 лв. 4,00 лв.

 

** Освен стойността в съответната колона (стойност заплащана от пациента) пациентът заплаща и потребителска такса, която е на посещение, а не на услуга, и в размер на 1 % (3,60 лв.) от минималната работна заплата.

* При бременни в рамките на пакета се полагат два прегледа

 

Услуги по здравна каса при зъболекар за ДЕЦА (лица под 18 години)

Услугите, които могат да се ползват по здравна каза при зъболекар за ДЕЦА са:

 • - преглед;
 • - екстракция на млечен зъб с анестезия ( изваждане на млечен зъб );
 • - екстракция на постояне зъб с анастезия (изваждане на постоянен зъб );
 • - обтурация с амалгама или химичен композит ( кариес и пломба на зъб );
 • - лечение на пулпит или периодонтит на млечен зъб;
 • - лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

 

За календарната 2015 - та година всяко ДЕТЕ (пациент до 18 години) може да ползва по един преглед и до четири от изброените лечебни дейности, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

 

Какво заплаща пациента, когато ползва някоя от изброените услуги по здравна каса за ДЕЦА?

За разлика от пакета предвиден за възрастни в детския пакет има три напълно безплатни за децата лечебни дейности, т.е. без доплащане. Това са:

 • - обтурация с амалгама или химичен композит ( кариес и пломба на зъб );
 • - екстракция на млечен зъб с анестезия ( изваждане на млечен зъб );
 • - екстракция на постоянен зъб с анастезия (изваждане на постоянен зъб );

 

Съответно при останалите услуги от пакета има доплащане от страна на пациента в т.ч.

 • - за преглед на дете по здравна каса пациентът заплаща 1,80лв.;
 • - за лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб на дете по здравна каса пациентът заплаща 4,70лв.
 • - за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб на дете по здравна каса пациентът заплаща 12,30лв.
 • - при децата не се заплаща потребителска такса.

 

Колко лева покрива НЗОК при зъболекар за ДЕЦА?

Целият пакет от лечебни дейности по здравна каса при зъболекар за ДЕЦА може да достигне максимум 227,26 лв. в зависимост от вида и размера на ползваните услуги. В следващата таблица можете да видите стойността заплащана от пациента в детския пакет. За информация сме включили и сумата, която здравната каса заплаща на денталните лекари за всяка от съответните дейности.

За ДЕЦА - пациенти до 18 години - първична извънболнична

Услуги
Стойност заплащан от НЗОК, лв. Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

6,44 лв. 1,80 лв.

Кариес и пломба (Обтурация с амалгама или химичен композит)

32,40 лв. 0,00 лв.

Изваждане на временен зъб (Екстракция на временен зъб с анестезия)

13,00 лв. 0,00 лв.

Изваждане на постоянен зъб (Екстракция на постоянен зъб с анестезия)

32,40 лв. 0,00 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92 лв. 4,70 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93 лв. 12,30 лв.

 

Пакетът от лечебни дейности при зъболекар предвиден за календарната 2015 година за ВЪЗРАСТНИ и този за ДЕЦА може да се ползва между 01.01.2015 и 31.12.2015 г. 

Какво е необходимо за да се възползвате от лечението по здравна каса при зъболекар

 1.    1. да сте здравно осигурени, ако сте над 18 години. Децата (лицата под 18 години) се осигуряват от държавата.

2.    2. да изберете зъболекар, който работи със здравната каса, т.е. има сключен договор за 2015 година;

3.    3. да носите здравната книжка при посещението при зъболекар, когато ще се възползвате от услуга предвидена в пакета от лечебни дейности по здравна каса.

Стоматологичен кабинет ДентаПро работи със здравната каса и можете да запишете час за д-р Михайлов по здравна каса чрез нашата онлайн форма за избор на час за посещение или на телефон 02/989-80-80.

 Ако имате допълнителни въпроси, свързани с ползването на услугите по здравна каса при стоматолог можете да зададете своите въпроси тук

x

Регистрационна формателефон e-mail sms пощенски адрес